โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์-งานออกแบบออลสเต็ป สุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ AllStep CG Solution ltd.,part. Bangkok 086-899-9921 , 097-262-9633 < กลับหน้าแรก
COURSE : 3Ds Max Arch&Design | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation | AutoCAD | สถานที่เรียน| ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | นักเรียน | เกี่ยวกับเรา

 

ติดต่อ สอบถาม. : 086-899-9921 หรือ 097-262-9633.

Web Design & Web Graphic

หลักสูตรงานออกแบบเว็บไซต์ และจัดทำเว็บไซต์
รวมทั้งกราฟิกและเอนิเมชั่นบนเว็บไซต์

 • เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้เครื่องมือ และฝึกทักษะจากการ
  สร้างงานจริง จนถึงสร้าง เว็บไซต์ กราฟิก เว็บเอนิเมชั่น
  ได้ด้วยตัวเอง

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
1) DreamWeaver
2) Photoshop

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบเว็บไซต์ (รวมทั้งกราฟิกและเอนิเมชั่นบนเว็บไซต์) ประจำบริษัทผลิตและดูแลเว็บไซต์
2. เว็บมาสเตอร์อิสระ รับออกแบบเว็บไซต์
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ โสตทัศนศึกษา ประจำหน่วยงานราชการและเอกชน

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
1. คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ต่อผู้เรียน 1 คน
2. เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง ต่อ ผู้เรียน 1 ห้อง
3. เครื่องสแกนภาพ 1 เครื่อง ต่อ ผู้เรียน 1 ห้อง
4. เครื่องบันทึกสื่อข้อมูลคอมแพคดิสค์

เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :

 • กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ สร้าง Site map วางโครงสร้างเว็บไซต์
 • สร้างเว็บเพจแบบ Basic Page
 • สร้างเว็บเพจแบบ Layer Page
 • สร้างเว็บเพจแบบ Layout Page
 • สร้างเว็บเพจแบบ Frame Page
 • กำหนดคุณสมบัติ และการใช้เครื่องมือหลัก
 • การสร้างมาตรฐานตัวอักษรและการจัดหน้าด้วย CSS
 • การสร้างลูกเล่นให้เว็บเพจด้วย Behavior
  • ใช้ลูกเล่นเพิ่มเติมในเว็บเพ็จ เช่น ปุ่มกระพริบเคลื่อนไหว ข้อความ
  • ใช้ลูกเล่น ชื่อเว็บเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปตามตำแหน่ง
  • ใช้ลูกเล่นการโหลดแบนเนอร์เพิ่มอัตโนมัติ
  • ใช้ลูกเล่นแสดงข้อความทักทายก่อนเข้าเว็บ เป็นต้น
 • สร้างภาพกราฟิก แบนเนอร์ ปุ่มกด
 • ภาพเคลื่อนไหวแบบ Gif Animation
 • แบ่งข้อมูลภาพให้เหมาะสมกับการโหลดเว็บเพจ พร้อมทั้งนำเข้ามาวางในเว็บเพจ
 • กำหนดการลิงค์ เว็บเพจภายในไซต์ ด้วยข้อความ ภาพ และ ปุ่มกด
 • ลิงค์ภายนอกไซต์ และอีเมลล์ ด้วยข้อความ ภาพ และ ปุ่มกด
 • สร้างเว็บไซต์ แบบ Information, Presentation และ Photo Alblum
 • สร้างเว็บเพจแบบ Layout Page
 • สร้างไอคอน แบนเนอร์ และภาพเคลื่อนไหว ใน Flash
 • การสร้าง Symbol ประเภท Graphic, Movie clip และ Button
 • ควบคุมการทำงานของภาพเคลื่อนไหวและเสียง ด้วยคำสั่ง Action>Movie control
 • ควบคุมช่วงคีย์เฟรมและการสร้างภาพเคลื่อนไหว แบบอิสระและ Motin Guide
 • การควบคุมเสียงประกอบ ลำดับเสียงตามภาพ
 • สร้างเว็บไซต์ด้วย Flash
 • สร้างงานพรีเซ็นเทชั่นด้วย Flash
 • สร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว อีการ์ด
 • หลักการนำเว็บไซต์ขึ้นแสดงบนอินเตอร์เน็ตและการอัพเดตข้อมูล