โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์-งานออกแบบออลสเต็ป กรุงเทพฯ AllStep CG Solution ltd.,part. Bangkok 086-899-9921 < กลับหน้าแรก
COURSE : 3Ds Max Arch&Design | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation | AutoCAD | สถานที่เรียน| ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | นักเรียน |

 

ติดต่อ สอบถาม. : 086-899-9921 .

...All STEP Training CenterAll Step:
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ออลสเต็ป เปิดสอนตั้งแต่ปี 2547 เน้นการเรียน-การสอนแบบระดับอาชีพ เน้นรูปแบบ Workshop โดยใช้แบบงานจริงเป็นตัวอย่างในการเรียน และ ไม่จำกัดเพียงหลักสูตรตามทฤษฏีเท่านั้นการฝึกหัด
จากงานจริงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนทุกๆครั้ง
เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้งานได้จริงและตรงตามความต้องการของผู้เรียน

..คำแนะนำ:
..การฝึกทักษะครั้งต่อครั้ง ที่ได้เรียนเพิ่มเติมไป ทำให้เกิดความเข้าใจขึ้น

..เหตุผลที่ All Step มั่นใจในประสิทธิผล ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ เพราะ

1. เรียนเป็นกลุ่มเล็ก และจำกัดจำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 3-8 ที่นั่ง/ห้อง
2. เนื้อหาการเรียนเน้นสร้างงานจริง จากตัวอย่างงาน
... ตามประสบการณ์การทำงาน ของผู้สอนโดยตรง
3. ชดเชยวันเรียนให้ผู้เรียนหากติดธุระ (กับรอบอื่นๆ ในหลักสูตรเดียวกัน)
4. กลับมาทบทวนซ้ำหลักสูตรที่เคยเรียน ได้ภายใน 1 ปี ฟรี
5. สอบถามปัญหา ปรึกษาได้ตลอด แม้เรียนจบหลักสูตรแล้ว


บุคคลในหน่วยงาน, สถาบันการศึกษา, บริษัทและองค์กร
ที่ผ่านการอบรม ที่ All Step


 • กรมท่าอากาศยาน [กลุ่มส่วนตัว]
  หลักสูตร AutoCAD 2018

 • การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่เพลินจิต) [กลุ่มส่วนตัว]
  หลักสูตร AutoCAD 2018


 • การรถไฟแห่งประเทศไทย [กลุ่มส่วนตัว]
  หลักสูตร 3D Animation

 • บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด [กลุ่มส่วนตัว]
  หลักสูตร AutoCAD 2018

 • บริษัท ดีไซน์ ทู จำกัด [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร AutoCAD 2018


 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร 3D Arch. and Design Advance with V-ray
 • บริษัท ฟูจิเอซ จำกัด -กลุ่มส่วนตัว In House-
  หลักสูตร 3D for Product Design and Animation

 • ฝ่ายสารสนเทศ สถาบันผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร (KAPI) ม.เกษตรศาสตร์
  [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร Video editing
 • บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร 3D Animation and Video editing
 • บริษัท ฮิวส์เนส จำกัด [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร AutoCAD Drawing
  หลักสูตร Web Design

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน BK [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร 3D Animation and Video editing

 • บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด
  หลักสูตร 3D Arch. and Design Advance with V-ray

 • สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ [กลุ่มส่วนตัว In House]
  กระทรวงยุติธรรม
  หลักสูตร AutoCAD Drawing

 • สำนักโยธาธิการ กระทรวงกลาโหม (สยธ.กห.) [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร AutoCAD Drawing


 • S.N. Engineering co.,ltd. [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร AutoCAD Advance and 3d
 • ABB co.,ltd. [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร AutoCAD 3D
 • บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร 3D Animation and Video editing

 • บริษัท ฟากอร์ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) [กลุ่มส่วนตัว In House]
  หลักสูตร AutoCAD 2D and 3D

องค์กรส่วนราชการ
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรมท่าอากาศยาน
 • การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่เพลินจิต) [กลุ่มส่วนตัว]
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย -กลุ่มส่วนตัว-
 • เทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการ
 • เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • สถานีตำรวจภูธร อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 • องค์การบริหารส่วนตำบล บางเพรียง
 • เขื่อนศรีนครินทร์

บริษัท และหน่วยงานเอกชน

 • บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
 • บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด
 • บริษัท แฟ็คทอรี่แม๊กซ์ จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 • Contech Trading Co.,Ltd.
 • บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
 • BI TEC Bangna
 • บริษัท ฮิพ โอ โซ เฟมัส จำกัด
 • WORLD VISION INTERNATIONAL
 • 3 FORMS
 • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 • Allthai Interior
 • Pedako Co.,Ltd.
 • N-CODE CO.,LTD.
 • บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
 • Mason Accoustics
 • บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แกรนด์ไลฟ์ อินทีเรีย จำกัด
 • บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จำกัด
 • ปั้น-แต่ง สตูดิโอ
 • Zentrum co.,ltd.
 • MWK CONSCHOTMAIL CO.,LTD.
 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 • โมเดิร์น แทนนิ่ง (ไทยแลนด์)
 • MODERNFORM GROUP
 • บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บ. ยัสปาส แอนด์ ซัน จำกัด
 • GEE-SQUARE
 • บริษัท เทนเน็ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • Act-Art
 • KS.โกทะการพิมพ์
 • บ.เพาเวอร์เซิร์ฟ เทคโนโลยี จำกัด
 • บ.อาร์ลินอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
 • บ. บลิสเทล จำกัด
 • บ.เอส.เอส.แมชชินนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
 • SN Infonet
 • Penta
 • Unithai Group CO.,LTD.
 • บ.อีดอท คอม อินเตอร์เน็ตเวิร์ค
 • บ.เอฟ เอ็มโปรเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ทูลส์
 • SPACETIME ARCHITECTS
 • NATION GROUP
 • บ.เอส.เอส.แมชชินนิ่ง เซอร์วิส จก.
 • VISION 20 STUDIO
 • คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม
 • CDS
 • ไทซิน
 • DESIGN 103
 • Pademan Buwar Design Studio
 • แทนทอง อาร์ต
 • บ. กรุงเทพอาหารสัตว์ จก.
 • หจก.ไซเบอร์ แอ็ดวานซ์เทค
 • PST.DESIGN
 • บ.ทีจีเอ็ม วิศวกรรม
 • บ.เฟรทเอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล
 • หจก ซี.ดี เด็คโคเรท
 • บ.เรดแลนด์สเคป จำกัด
 • ไรด์เกอร์ (ประเทศไทย)
 • บ.ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • RABEX(THAILAND) CO.,LTD.
 • บ.แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ จำกัด
 • บ.สปายบอมบ์ จำกัด
 • บริษัทบ้านดรุณ จำกัด
 • BRO-RAN-GWE CO.,LTD.
 • คัลเลอร์ อาร์ต
 • TOSCANA VALLAY
 • นารายณ์ อินเตอร์เทรด
 • IVPC ระยอง
 • ARTASIA PRESS CO.,LTD
 • INI 3 digital.co.,ltd.
 • ABEN เอ็นเจียเนียริ่ง
 • บริษัทโฮมสแตนดาร์ด
 • ETC FURNITURES
 • บริษัทเฟรมเลส จำกัด
 • บริษัทหวายไท จำกัด
 • Nonijitt incorporation
 • บริษัทเมจิก แมชชีน
 • บ.โพเดี่ยม โฮมเซ็นเตอร์
 • บ.เอ็น.แอล.ซานิทาธีฟิตติ้งส์ จำกัด
 • SS.CONSTRUCTION
 • บริษัท ดูโร่โพรดักศ์ จำกัด
 • บ.โปรเอ็กซินิท
 • PRO-BUILD AND DECOR
 • JITTI WEDDING &EVENT DESIGN
 • MASON ACOUTICS
 • Prodrive Automotive (Thailand)
 • BILLION PLUS CO.,LTD.
 • บ.มิตรสัมพันธ์การพิมพ์ จำกัด
 • บจก.เฟิร์นเฮาร์
 • บ.ลอร์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยีฯ
 • MEGA GROUP
 • บริษัท เกเบิ้ล อาคิเทค
 • Siam Thompson
 • บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์
 • บริษัท IJSIAM
 • บ.ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ (มหาชน)
 • 999 woodwork
 • AREA 51 CO.,LTD.
 • บริษัทสารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด
 • Image furniture co.,ltd.

นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน ( ABAC )
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้า ธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • Raffles international college
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต อุเทนถวาย
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต โชติเวศ
 • สถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา
 • สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
 • สถาบันราชภัฏ นครปฐม
 • สถาบันราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ อยุธยา
 • วิทยาลัยช่างศิลป์
 • วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • Ekamai International School
 • ร.ร.เซนต์โยเซฟ บางนา
 • ร.ร. อัสสัมชัญ สำโรง
 • ร่วมฤดีวิเทศศึกษา
 • รร.นวมราชานุสรณ์
 • คณะอาจารย์ จาก ร.ร.ไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
 • สถาบันดนตรีประสานศิลป์ดนตร

ครูผู้สอนและทีมงาน

เทพฤทธิ์ ทองดี

การศึกษา:
วิศวกรรมโยธา สาขาการบริหารงานก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประสบการณ์:
All Step CG Solution Ltd.,Part.
ได้รับใบอนุญาตครูโรงเรียนเอกชน วิชาสามัญและวิชาชีพ จากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ./ ธค.2545)

Thai Fa Construction co.,ltd.
วิทยากรพิเศษ การผลิตสื่องานวีดีทัศน์ ฝ่ายสารสนเทศ
สถาบันผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร (KAPI) ม.เกษตรศาสตร์

โปรแกรม :
3ds max, 3ds Max Design(3D-viz), Autocad, Dreamweaver, Premiere, After effect, Photoshop