โรงเรียนคอมพิวเตอร์และงานออกแบบ ออลสเต็ป AllStep CG Solution 086-899-9921

COURSE : 3Ds Max Arch.& Design | AutoCAD | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation
สถานที่เรียน
| ตารางวันเรียน|
เกี่ยวกับเรา

ออลสเต็ป ฯ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 15.
สอบถาม-ติดต่อจองรอบเรียนโทร. : 086-899-9921
.

 

|ADV.

V-RAY Advanced for 3Ds max Advanced Level
ชื่อหลักสูตร : V-RAY Adv. 4.3 for 3Ds Max
หลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานใช้งาน 3ds Max เป็นแล้ว

V-Ray Next 4.3 (สอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.4-Next 4.3)
หลักสูตร การใช้ระบบเรนเดอร์ขั้นสูง ด้วย V-RAY เป็น โปรแกรมจำลองแสงและวัสดุตามธรรมชาติ ที่ให้ความสวยสมจริงและสามารถ
ปรับแต่งค่าต่างๆ ได้อย่างอิสระและยืดหยุ่น เป็นระบบการจัดแสง-คำนวนแสง วัสดุผิวและเรนเดอร์ ที่ช่วยให้งานออกแบบดูสมจริงมาก

.เรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง (เรียนทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ตามตารางเรียนด้านล่าง)

.ค่าเรียน 5,000 บาท (พร้อมเอกสารคู่มือ V-Ray และไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน)

.จำนวนผู้เรียน 4-8 ที่นั่ง ต่อห้อง (มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ ทุกที่นั่ง)

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการใช้ 3ds Max หรือ ใช้ไฟล์ .skp Sketch Up Import เข้าใน 3ds Max ได้
และต้องการใช้ V-Ray Adv. Render โดยเฉพาะ

ตารางวันเปิดคอร์สเรียน
เรียนทุกวันพุธ, ศุกร์

เวลาเรียน 11:00 - 16:30 น.

เรียน 4 วัน วันละ 6.5 ชม.

 

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก 4-8 คน เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายในงานทำงานจริง
" เรียนตั้งแต่เบื้องต้น โดยใช้ประสบการณ์งานจริงของครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปสร้างงานจริงได้ "

หากต้องการเรียนส่วนตัว หรือจัดกลุ่มเรียนเอง สามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนได้ โดยโทรติดต่อ 086-899-9921

จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 8 ที่นั่งต่อห้อง ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

เรียนทั้งหมด 3 วัน วันละ 5 ชั่วโมง
เรียนภาคปฏิบัติ ด้วย Workshop จากงานจริง
ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม : 5,000 บาท
(พร้อมเอกสารคู่มือ V-Ray)

[ ขั้นตอนการสมัครเรียน คลิกที่นี่ ]


รายละเอียดการเรียน : เน้นการเรียนภาคปฏิบัติจากตัวอย่างงานจริง แบบ Workshop

V-RAY Renderer Setup

- การตั้งค่า ระบบ Render โดยใช้ V-Ray
- การเลือกใข้ระบบ Indirect illumination รูปแบบต่างๆ
- การใช้ V-ray Environment , Environment Map
- การใช้ GI แบบ HDR Image file
- การปรับค่า เปรียบเทียบคุณภาพของ Primary Bounces และ Secondary Boumces แบบต่างๆ
- การใช้ V-Ray Frame Buffer และการปรับ Output Gamma
- การใช้งาน V-Ray Caustics
- การใช้งาน V-Ray Image Sampler และ filter ชนิดต่างๆ
- การปรับโทน สี โดยการใช้ V-Ray Color Mapping
- การ Render เแบบปรับ focus หน้าชัด/หลังเบลอ โดยใช้ V-Ray Camera effect

V-RAY Material/Map

- การใช้ Material รูปแบบ V-Ray Material
- กำหนดระดับผิว Diffuse , Glossiness
- กำหนดรูปแบบ V-Ray Material Self-illumination
- กำหนดรูปแบบ V-Ray Material Reflection
- กำหนดรูปแบบ V-Ray Material Refraction
- การแยกวัสดุผิว หลายชนิดในโมเดลเดียวกัน
- ควบคุม-แก้ไขตำแหน่งของลายวัสดุบนโมเดล
- การใช้ V-Ray Blend Material
- การใช้ V-Ray Light Material
- การใช้ V-Ray Material Wrapper
- การใช้ V-Ray Override Material
- การใช้ V-Ray Map ชนิดต่างๆ เช่น VrayHDRI, VrayMap, VrayMultiSub
- การใช้ Material ต่างๆ ใน 3ds Max ร่วมกับ V-Ray

V-RAY Light

- การปรับ Environment, Ambient light หรือกำหนดแสงบรรยากาศ
- การจัดแสงและการตั้งค่า Vray Light
- การจัดแสงและการตั้งค่า Vray Sun และ Vray Sky
- การจัดแสงและการตั้งค่า Vray ies
- การจัดแสง Photometric Light กับ ระบบ Vray
- การจัดแสง Standard Light กับ ระบบ Vray
- การจัดแสง Daylight SystemV-RAY Camera

- การใช้ Vray Physical Camera
- การใช้ Vray Dome Camera
- การใช้ Vray Camera ทำภาพเคลื่อนไหว

V-Ray Create and Modifier

- การปรับแต่ง แก้ไขผิวโมเดล ให้ Render ได้อย่างถูกต้อง
- การใช้ Vray Proxy , Vray Fur , Vray Displacement ประกอบกันงานโมเดล
- การทำ Enviroment Map และการใช้ Vray plane, Vray sphere สร้างสิ่งแวดล้อม
- การใช้ Vray , Vray Fur , Vray Displacement ประกอบกันงานโมเดล

V-Ray Workshop

- การจัดแสง ใส่วัสดุ ตั้งค่า Render งาน Architecture : Exterior
- การจัดแสง ใส่วัสดุ ตั้งค่า Render งาน Architecture : Interior
- การจัดแสง ใส่วัสดุ ตั้งค่า Render งาน Product , Model
- การจัดแสง ใส่วัสดุ ตั้งค่า Render งาน Booth

V-Ray Final Render

- การแก้ไขแสง เงา วัสดุ หรือภาพที่เกิดปัญหา และปรับแต่งแก้ไข ให้ Render ได้อย่างถูกต้อง
- การตั้งค่าการ Render คุณภาพสูงสำหรับส่งงาน Final ได้


Render ส่งงาน Project จบ

จุดประสงค์และเป้าหมายในการเรียน

(1) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตร สามารถตั้งค่า Render V-Ray ได้ด้วยความเข้าใจ

(2) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์วิธีการเลือกแสงมาใช้ได้

(3) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องกำหนดวัสดุพื้นผิว ได้อย่างถูกต้องและสมจริง

(4) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะสร้างมุมมองทัศนียภาพและบรรยากาศให้ดูสมจริงและสวยงามได้

(5) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้อง Render ภาพด้วยขนาดและความละเอียดได้อย่างถูกต้อง

(6) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องส่งงาน Final 1-2 งานตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

โทรศัพท์แจ้งเพื่อจองที่นั่ง โทร 086-899-9921หรือ Line ID: allstep
โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เรียน

หากท่านชำระเงินค่าเรียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ฯ แล้วกรุณาโทรฯ
แจ้งยืนยันการชำระเงินที่ 086-899-9921 หรือ Line ID: allstep
หรือ email : allstep.net@gmail.com

กรุณาสมัครเรียนและชำระค่าเรียน ก่อนวันเปิดเรียน ตามตารางเรียน


© Copyright 2003 All Step Computer Graphic Solution Ltd., Part. All right reserved.