โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์-งานออกแบบออลสเต็ป สุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ AllStep CG Solution ltd.,part. Bangkok 086-899-9921 , 097-262-9633 < กลับหน้าแรก
COURSE : 3Ds Max Arch&Design | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation | สถานที่เรียน| ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | นักเรียน | ผลงานนักเรียน | เกี่ยวกับเรา

 

ออลสเต็ป ฯ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 11 สาขาเดียว ที่สุขุมวิท 50.
สอบถาม-ติดต่อจองรอบเรียนโทร. : 086-899-9921 หรือ 097-262-9633
.

AUTOCAD

Course Outline : AutoCAD 2D Drawing - 3D Basic (สอนตั้งแต่พื้นฐาน ใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2007-2014)
สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ สร้างแบบ แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย รวมทั้งมาตราฐานการเขียนแบบ แบบมืออาชีพ
ครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2007-2014 เรียนรู้การสร้างแบบจากงานจริง รวมทั้งการเรียน 3 มิติขั้นพื้นฐาน ด้วย AutoCAD

ตารางวันเปิดคอร์สเรียนเดือน พฤษภาคม 2558
17 พฤษภาคม 2558
เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
17 พ.ค. - 7 มิ.ย. 58
14:15 - 17:15 น.
(ครั้งละ 3 ชม., 7 ครั้ง)
หากต้องการเรียนส่วนตัว หรือจัดกลุ่มเรียนเอง สามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนได้ โดยโทรติดต่อโดยตรง

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก 4-8 คน ทำให้ได้ผลตามเป้าหมายของการเรียน
" เรียนตั้งแต่เบื้องต้น โดยใช้ประสบการณ์งานจริงทั้งหมดของครู เพื่อให้ผู้เรียนนำไปสร้างงานจริงได้ "

เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยฝึกทักษะจากการสร้างแบบงานจริง จนถึงการ
สร้างแบบงานโดยสมบูรณ์ และพิมพ์แบบมาตราส่วน หรือ Layout Page
รวมถึงการขึ้นรูปเป็น 3D Isometric โดยเรียนและฝึกจากแบบร่างงานจริงสำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติเพื่อสร้างแบบแปลน โครงงาน
โดยการใช้เครื่องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เรียนรู้ไปพร้อม
การสร้างแบบจากงานจริง พร้อมทั้งการสร้างแบบ 3 มิติ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. สำหรับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์
....ช่วยการออกแบบและเขียนแบบ
2. สำหรับผู้รับเหมา ที่ต้องการออกแบบ-เขียนแบบ เสนอแบบ
....ที่เขียนด้วยคอมพิวเตอร์
3. เป็นช่างเขียนแบบ ทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชน
4. เป็นนักออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
Autocad 201
0 (สอนเนื้อหาที่ครอบคลุม ใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2007-2014)

จำกัดที่นั่งไม่เกิน 8 ที่นั่งต่อห้องเรียน
เรียนทั้งหมด 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.


ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 21 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม : 5,500 บาท

พร้อม CD คู่มือประกอบการเรียน

[ ขั้นตอนการสมัครเรียน คลิกที่นี่ ]

 

 

เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :

1) จัดพื้นที่หน้าจอในการทำงาน, กำหนดรูปแบบและลักษณะ Crosshair
2) ควบคุมปุ่มเม้าส์และคีย์บอร์ด คีย์ลัด ในการสร้างแบบ
3) กำหนดหน่วยวัดและความละเอียดค่าระยะในการทำงาน
4) กำหนดและใช้งาน Object Snap , Ortho , Polar
5) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Line ในการสร้างเส้นชนิดแยกส่วนประกอบ
....ทั้งแบบใช้ค่าระยะและพิกัดอ้างอิง
6) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด PolyLine สร้างเส้นชนิดเส้นต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียว
7) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด MultiLine ในการสร้างเส้นคู่แบบต่อเนื่อง ทั้งแบบ
... ใช้ค่าระยะและพิกัดอ้างอิง
8) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Rectangleสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบใช้ค่าระยะและพิกัด
9) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Offset สำเนาเส้นแบบใช้ค่าระยะเพื่อกำหนดขนาด
10) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Trim ในการตัดเศษส่วนเกินของเส้นชิ้นงาน
11) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Extend ในการต่อชนส่วนที่ขาดของเส้นชิ้นงาน
12) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Copy คัดลอกชิ้นที่ซ้ำกัน แบบใช้ค่าระยะและพิกัด
13) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด MOVE เคลื่อนย้ายชิ้นงานแบบใช้ค่าระยะและพิกัด
14) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : แบบแปลนชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์


15) สร้างและควบคุม Layer แยกระดับชั้นของแบบชิ้นงานแต่ละลักษณะสำคัญ
16) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Polygon สร้างรูปหลายเหลี่ยม ใช้ค่าระยะหรือพิกัด
17) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Circle สร้างรูปวงกลม โดยใช้ค่ารัศมีและพิกัดอ้างอิง
18) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Arc สร้างเส้นโค้ง วงกลม โดยใช้จุดอ้างอิง 3 จุด
19) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Hatch ลงลายแรเงาเพื่อแยกลักษณะที่ในพื้นที่แบบ
20) ปรับมุม ทิศทางของแกน Crosshair สำหรับการเขียนแบบแนวแกนเอียง
21) เขียนแบบตามแนวแกนเอียง โดยใช้ชุดคำสั่ง Draw และ Modify
22) ใช้ชุดคำสั่ง Inquiry ชนิด Distance หาค่าระยะความยาวของแบบ
23) สร้างแบบรูปด้านตั้งโดยใช้แบบแปลนที่มีอยู่

24) ใช้แบบชิ้นงานจากไฟล์อื่นๆ โดย Insert External Reference และ Block
25) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : สร้างแบบแปลนและรูปด้าน ศาลา 8 เหลี่ยม
......พร้อมชิ้นงานประกอบ

26) ใช้ชุดคำสั่ง Draw และ Modify สร้างกรอบและพื้นที่พิมพ์แบบ
27) เข้ามาตราส่วน ให้กับแบบที่สร้างขึ้น ด้วย ชุดคำสั่ง Modify : Scale
28) กำหนดอักษร Single Line Text ให้เหมาะกับมาตราส่วนและพิมพ์ตัวอักษร
29) กำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension)
30) ใช้เส้น Dimension บอกระยะตามแนวเอียงตามแบบ
31) ใช้เส้น Dimension บอกมุม รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลาง
31) การแก้ไขเส้น Dimension ที่มีอยู่ในแบบ
32) ใช้ชุดคำสั่ง Style ในการสร้างและเปลี่ยน สี, ลักษณะ และขนาดของเส้น
33) การพิมพ์แบบ (Print, Plot) ในหน้าต่าง Plot Device และ Plot settings
34) สั่งพิมพ์แบบตามขนาดกระดาษมาตรฐาน เข้ามาตราส่วน
35) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : ใส่ Dimension เพื่อบอกระยะ, มุม, รัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง
36) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Ellipse ในการสร้างรูปวงรี โดยใช้ค่าระยะหรือพิกัด
37) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Point สร้างจุดอ้างอิงหรือสัญลักษณ์ประกอบแบบ
38) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Array คัดลอกชิ้นงาน ตามระยะและทิศทาง
39) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Rotate หมุนทิศทางของชิ้นงานโดยใช้ค่าองศา
40) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Scale ย่อหรือขยายชิ้นงาน
41) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Mirror พลิกกลับด้านตรงกันข้ามของชิ้นงาน
42) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Fillet ในการต่อมุมโค้งตามค่ารัศมี
43) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Chamfer ตัดมุมตามแนวเอียงตามค่าระยะจุดตัด
44) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Stretch เพิ่มหรือลด ช่วงระยะทั้งส่วน ของแบบ
45) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Explode แยกเส้นส่วนประกอบชิ้นงานที่ติดกัน
46) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : สร้างแบบแปลนและรูปด้านของ นาฬิกาข้อมือ
47) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : แบบแปลนและรูปด้าน อาคารสำนักงาน-โรงงาน48) ใช้ชุดคำสั่ง View และ Viewport ในการกำหนดด้านที่จะขึ้นรูปโมเดล
49) ใช้ชุดคำสั่ง Shade ในการแสดงผล ภาพชิ้นงาน 3D
50) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ด้วยคำสั่ง Extrude สำหรับรูปทรงแท่งทึบตัน
51) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ชนิดเจาะช่อง-รู ด้วย Subtract และ Extrude
52) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ด้วย Revolve สำหรับรูปทรงกลึง-ทรงกระบอก
53) ใช้ชุดคำสั่ง Solid ขึ้นรูปทรง 3D ชนิดเรขาคณิต
..... รูปทรง Box, Sphere, Cylinder, Cone, Wedge และ Torus
54) จัดวางโมเดลส่วนประกอบแต่ละชิ้น ด้วยคำสั่ง Move, Rotate, Scale และ
..... Copy เพื่อให้รวมชิ้นงาน
55) จัดองค์ประกอบภาพ ในมุมมอง 3D Isometric
56) กำหนดลักษณะผิววัสดุ (Material) แต่ละชนิด ใหักับโมเดล
57) กำหนดแสงเงา ในพื้นที่งาน 3D
58) ประมวลผลภาพ (Render) สำหรับการพิมพ์เป็นไฟล์รูปภาพ Bitmap
59) การทำงานในโหมด Model, Layout และ Paper space
60) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : สร้างงาน 3D อาคารสำนักงาน
62) ภาคผนวกและบทสรุปการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. โทรศัพท์แจ้งเพื่อจองที่นั่ง โทร 086-899-9921 หรือ 092-402-0496
.. .โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เรียน

2. สมัครเรียนและชำระค่าเรียนโดยตรง ที่สำนักงาน All Step ชั้น 2 อาคารแฟร์ทาวเวอร์ สุขุมวิท 50

หากท่านไม่สะดวกในการเข้ามาสมัครเรียนและชำระค่าเรียนโดยตรงที่ศูนย์อบรมฯ All Step
ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัดออลสเต็ปคอมพิวเตอร์กราฟิก โซลูชั่น
หมายเลขบัญชี : 403-313841-0

หรือ

บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำโรง
ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : เทพฤทธิ์ ทองดี (ครูผู้สอน-ผู้จัดการ)
หมายเลขบัญชี : 122-5-29421-2

หากท่านชำระเงินค่าเรียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ฯ แล้วกรุณาโทรฯ
แจ้งยืนยันการชำระเงินที่ 086-899-9921 หรือ 097-262-9633
หรือ email : all_step@yahoo.com , allstep.net@gmail.com

กรุณาสมัครเรียนและชำระค่าเรียน ก่อนวันเปิดเรียน ตามตารางเรียน

 

 

 


© Copyright 2003 All Step Computer Graphic Solution Ltd., Part. All right reserved.